Manage All Your Daily Tasks
Through A Single Click

Penghantaran e-RPH Guru

Tapak Keyin Markah PAT Tingkatan 1

Tapak Keyin Markah PAT Tingkatan 2

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Tingkatan 1, 2 & 3

Jawatankuasa Pentadbiran & Perkhidmatan Sokongan

Membantu menyelia tugas dan disiplin staf sokongan gunasama pentadbiran sekolah.

ketua pembantu tadbir
en. silvester bin pantau

Membantu urusan pentadbiran unit gaji dan akaun hasil dan amanah.

PEMBANTU TADBIR
PN. rose binti ating

Membantu urusan kewangan SUWA/PCG/E-SPKWS

Pembantu tadbir
EN. mohd najib bin nordin

Membantu urusan E-Pangkat/ Buku Perkhidmatan Kerajaan / HRMIS / Cuti / E-Hadir & Stor Am

pembantu tadbir
Pn. NUrazlina amai abdullah

Membantu urusan kewangan PWR/SUWA/PCG/E-SPKWS

pembantu tadbir
PN. sharifah fadzeilla binti sh mahmul

Membantu menguruskan tugas-tugas domestik, penginapan dan kelengkapan asrama serta sajian makanan

penyelia asrama
en. abd hair bin arsad

JADUAL GURU BERTUGAS

Permohonan Email Sekolah

Kesatuan Guru Kerajaan Sabah (KGKS)

Bagi guru-guru baharu yang ingin mendapatkan email peribadi sekolah sila maklumkan kepada admin.

Visi

Perkhidmatan Awam berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan berjiwa rakyat.

Misi

Memacu dan Meneraju Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam.