visi

Pendidikan berkualiti insan terdidik Negara sejahtera

 

 

misi

 

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu

bagi memenuhi aspirasi negara

 

 

Slogan

"Bersama Meningkat Cemerlang"